belchin site

From: Nikol A <bg1300_at_gmail.com>
Date: Fri, 17 Feb 2012 10:28:36 +0200
X-Mozilla-Status: 0000
Received: from mail-gy0-f171.google.com (mail-gy0-f171.google.com [209.85.160.171]) by pmx.abv.bg (Postfix) with ESMTP id 40FDFA00073 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Fri, 17 Feb 2012 10:28:36 +0200 (EET)
Received: by ghbf1 with SMTP id f1so2511473ghb.16 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Fri, 17 Feb 2012 00:28:36 -0800 (PST)
Received: by 10.236.180.67 with SMTP id i43mr8078382yhm.62.1329467316098; Fri, 17 Feb 2012 00:28:36 -0800 (PST)
Received: by 10.146.244.7 with HTTP; Fri, 17 Feb 2012 00:28:36 -0800 (PST)
Message-ID: <CAJ2rOVa94rH_cX1Bwp=1MioP7Yra8PfBWx4BhUvO_HiAPTP_OA_at_mail.gmail.com>
To: dobrev_k_at_abv.bg


Привет,
изпращам ти офера като за наши хора :)


1. Графична концепция и реализация, подбор и
оптимизация на използваните изображения: 200 лв.

2. Изграждане на структурата на страницата
/страници и подрасници/: 150 лв.

3. Инсталация на панел за управление на
съдържанието и първоначално публикуване на информацията: 200 лв.

4. Форма за резервации: 150 лв.

4. Публикуване и интеграция на англоезична
версия на сайта /структура и съдържание/: 250 лв.

ТОТАЛ: 950 лв.

Nikola
0897 72 85 86
Received on Tue 26 Nov 2013 - 08:10:16 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Tue 07 Jan 2014 - 14:52:09 CET