Re: Академия_проект

From: Ивелин Николов <ivonikolov7_at_gmail.com>
Date: Thu, 27 Sep 2012 15:25:19 +0300
X-Mozilla-Status: 0000
Received: from mail-vc0-f178.google.com (mail-vc0-f178.google.com [209.85.220.178]) by pmx.abv.bg (Postfix) with ESMTP id C560DA000BE; Thu, 27 Sep 2012 15:25:19 +0300 (EEST)
Received: by vcbgb30 with SMTP id gb30so2333103vcb.37 for <multiple recipients>; Thu, 27 Sep 2012 05:25:19 -0700 (PDT)
Received: by 10.220.222.212 with SMTP id ih20mr2075982vcb.59.1348748719297; Thu, 27 Sep 2012 05:25:19 -0700 (PDT)
Received: by 10.58.75.138 with HTTP; Thu, 27 Sep 2012 05:25:19 -0700 (PDT)
Message-ID: <CAHeB8CtsBGdu2YoNmrJGaFJ2zi8eFU9hKzJ0OpoYzr7FAMeurg_at_mail.gmail.com>
To: Antonina Habova <antoninahabova_at_yahoo.com>
Cc: Kiril Nikolaev <dobrev_k_at_abv.bg>, kabinet_at_abv.bg


Днес и утре ще се занимавам с участниците с въпросителни. Киро да търси
Лазарина, Кметът на Самоков, Маргарита Петкова, Драго Стойнев, Криси
Табакова и Симеон Славчев. Мъра да говори със Силвия Стойчева. Аз поемам
Галя Асенова, Мишо Балабанов, Масларова, Инна Леонтиева, Рада, Георги
Кардашев... Утре се чуваме.
А... - за Тони остават Г.П., Васко Проданов, Теофан, Андрей Б., Калфин,
Севда и Боряна.
И.

На 24 септември 2012, 00:22, Ивелин Николов <ivonikolov7_at_gmail.com> написа:

>
>
> На 14 септември 2012, 18:23, Antonina Habova <antoninahabova_at_yahoo.com>написа:
>
> Здравейте!
>>
>> Изпращам Ви това, което успях да направя като по-детайлно разписание на
>> дейностите, както говорихме с г-жа Първанова и Вас.
>>
>> Поздрави,
>> Антонина
>>
>>
>>
>
>
>
> --
> Ивелин Николов
>
> Ivelin Nikolov
>-- 
Ивелин Николов
Ivelin Nikolov


Received on Tue 26 Nov 2013 - 08:49:45 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Tue 07 Jan 2014 - 14:52:49 CET