Мейлове на БСП
BSP emails
Данни от / Data from balkanleaks.eu


Начало/First

Re: Samokov & Svoge Questionnaires

From : Iren Tzenkova < i.tzenkova_at_gmail.com >

Date : Tue, 31 May 2011 17:24:41 +0300

From : Iren Tzenkova < i.tzenkova_at_gmail.com >
 Date : Tue, 31 May 2011 17:24:41 +0300 X-Mozilla-Status : 0000
 Received : from mail-yw0-f42.google.com (mail-yw0-f42.google.com [209.85.213.42]) by pmx.abv.bg (Postfix) with ESMTP id 64D953043A9 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Tue, 31 May 2011 17:24:42 +0300 (EEST)
 Received : by ywh1 with SMTP id 1so3247672ywh.1 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Tue, 31 May 2011 07:24:41 -0700 (PDT)
 Received : by 10.236.119.212 with SMTP id n60mr3766557yhh.263.1306851881545; Tue, 31 May 2011 07:24:41 -0700 (PDT)
 Received : by 10.236.199.103 with HTTP; Tue, 31 May 2011 07:24:41 -0700 (PDT)
 Message-ID : <BANLkTimzx1rZOa2BGaC6j39UjskSWNn0ug_at_mail.gmail.com>
 To : Kiril Dobrev <dobrev_k_at_abv.bg>
 
 
 
 
*Здравейте г-н Добрев, *
 
**
 
*От името на г-н Живко Георгив Ви изпращам работни варианти на въпросниците
 
за предстоящите проучвания в двете общини.*
 
**
 
*Поздрави,*
 Iren Tzenkova
 
GConsulting
 
23, James Boucher blvd
 
1164 Sofia, Bulgaria
 
tel: +35929694375
 
 
 
 application/msword attachment: Samokov_Questionnaire_Jun_2011_Ver2.doc 
 application/msword attachment: Svoge_Questionnaire_Jun_2011_Ver2.doc 
 
 Received on Tue 26 Nov 2013 - 07:37:56 CET

Код на интервюера: ...........................     Име на интервюера:
 ...............................
| Дата:             |:   |Край: |:   |  Пореден No. на интервюто |
|...............................|   |   |   |..................      |
|............   Начало:   |   |   |   |               |


          РЕГИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ - ОБЩИНА САМОКОВ

   Уважаема госпожо/ госпожице!
   Уважаеми господине!   Ще ви бъдем много благодарни, ако отделите от своето време, за да
отговорите на нашите въпроси. Изследването обхваща аспекти от обществения
живот и всекидневието и преди всичко проблемите в различните области и
общини на България.
   Молим Ви да отговорите откровено и точно. Вие сте попаднали случайно
в извадката на нашето изследване, участието Ви е доброволно и анонимността
на Вашите отговори е гарантирана. Данните от отговорите Ви ще бъдат
използвани само в статистически обобщен вид, а Вашето име, телефон и адрес
се вземат само за контрол върху работата на нашите интервюери.
   Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на телефони
+359 (2) 9694261 или 4224861.
   Благодарим предварително за Вашата отзивчивост.


                 Юни, 2011   СКРИНИРАЩИ ВЪПРОСИ

( D1.    ПОЛ (отбележете и проверете квотата)


   1   Мъж
   2   Жена( D2.    БИХТЕ ЛИ МИ КАЗАЛИ НА КОЛКО ГОДИНИ СТЕ?|    |(запишете точно, след това кодирайте в скалата |
|    |по-долу)                    |


   1   Под 18 г. ( ПРЕКРАТЕТЕ ИНТЕРВЮТО!
   2   18-30 г.  ( Проверете квотите
   3   31-40 г.  ( Проверете квотите
   4   41-50 г.  ( Проверете квотите
   5   51-60 г.  ( Проверете квотите
   6   61 г.   ( Проверете квотите   ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ( 1. СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО НАКЪДЕ ВЪРВИ БЪЛГАРИЯ, КЪМ ПО–ДОБРО ИЛИ КЪМ
   ПО–ЛОШО? Отговорите НЕ СЕ четат! Моля, посочете само един отговор!
|   |1 |Към по-добро         | |                   |
|   |2 |Към по-лошо          | |                   |
|   |3 |Без промяна          | |                   |
|   |4 |Не мога да преценя/ Без отговор |                   |
|   | |(НЕ СЕ ЧЕТЕ)           |                   |( 2. А НАКЪДЕ, СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО ВЪРВИ ОБЩИНА САМОКОВ, КЪМ ПО-ДОБРО
   ИЛИ КЪМ ПО-ЛОШО? Отговорите НЕ СЕ четат! Моля, посочете само един
   отговор!
|   |1 |Към по-добро         | |                   |
|   |2 |Към по-лошо          | |                   |
|   |3 |Без промяна          | |                   |
|   |4 |Не мога да преценя/ Без отговор |                   |
|   | |(НЕ СЕ ЧЕТЕ)           |                   |( 3.  СЕГА ЩЕ ВИ ЗАДАМ НЯКОЛКО ВЪПРОСА, СВЪРЗАНИ С ДОВЕРИЕТО  ИЛИ
   НЕДОВЕРИЕТО, КОЕТО ИМАТЕ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТИТУЦИИ. ИМАТЕ ЛИ ДОВЕРИЕ
   В: Внимание! Прочетете имената на институциите. По един отговор за
   всяка институция!


   СКАЛА НА ОТГОВОРИТЕ:   1   Да;    2   Не;    3   Не знам/ Без отговор (НЕ СЕ
ЧЕТЕ)

| 1)|Парламента                        |1  |2  |3  |
| 2)|Президента                        |1  |2  |3  |
| 3)|Правителството                      |1  |2  |3  |
| 4)|Полицията                         |1  |2  |3  |
| 5)|Съдебната власт                      |1  |2  |3  |
| 6)|Общинския съвет                      |1  |2  |3  |
| 7)|Кмета на общината                     |1  |2  |3  |( 4. А БИХТЕ ЛИ МИ КАЗАЛИ ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ,
   КАКВО Е ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕЯ?  Внимание! Дайте на респондента
   ШОУКАРТА № 1 с отговорите и изчетете имената на партиите  поотделно.
   По един отговор на всеки ред!
   СКАЛА НА ОТГОВОРИТЕ:


   5   Много позитивно         2   По-скоро негативно
   4   По-скоро позитивно        1   Изцяло негативно
   3   Нито позитивно, нито негативно     9   Не мога да
преценя/ Не съм запознат(а) (НЕ СЕ ЧЕТЕ)


| 1) |'А|                                    |
|   |та|                                    |
|   |ка|                                    |
|   |' |                                    |
|   |2 |Има някакви позитивни промени, но като цяло за хора като мен си остана |
|   | |същото                                 |
|   |3 |Нищо не се промени                           |
|   |4 |Стана по-лошо                              |
|   |5 |Друго (моля, запишете) …………………………………………………………………………………… (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  |
|   |6 |Не мога да преценя/ Без отговор  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)             |

( 6. КАКВА ОЦЕНКА БИХТЕ ДАЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГЕРБ ЗА ПЪРВИТЕ ДВЕ
   ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ?  Помолете респондента  да използва
   скала от 2 до 6 като две е най-ниската,  а  шест – най-високата
   оценка (отлична – 6, слаба – 2). Ако респондентът се затруднява да
   отговори, оградете 9. Един отговор!   ОЦЕНКА:  2   3   4  5   6  9  Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)

   МЕСТНА ВЛАСТ


( 8. КАК БИХТЕ ОЦЕНИЛИ ДЕЙНОСТТА НА:  Изчетете поотделно и помолете
   респондента да използва скала от 2 до 6 като две е най-ниската, а
    шест – най-високата оценка (отлична – 6,  слаба – 2).  Ако
   респондентът се затруднява да отговори, оградете 9. По един отговор на
   всеки ред!


| 1) |Об|                                     |
|   |щи|                                     |
|   |нс|                                     |
|   |ки|                                     |
|   |я |                                     |
|   |съ|                                     |
|   |ве|                                     |
|   |т |                                     |
|   |на|                                     |
|   |об|                                     |
|   |щи|                                     |
|   |на|                                     |
|   |Са|                                     |
|   |мо|                                     |
|   |ко|                                     |
|   |в |                                     |
|   |2 |Вероятно да, но не мога да кажа със сигурност              |
|   |3 |Вероятно няма да гласувам, но не мога да кажа със сигурност       |
|   |4 |Не, със сигурност няма да гласувам                    |
|   |5 |Колебая се, не съм решил/ Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)           |
|   |6 |Никога не гласувам на избори (НЕ СЕ ЧЕТЕ)                |
( 11. АКО ЗАВИСЕШЕ ОТ ВАС ЛИЧНО, КОЙ ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ МЕСТНИ ПОЛИТИЦИ И
   ОБЩЕСТВЕНИЦИ БИХТЕ ЖЕЛАЛИ ДА БЪДЕ КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ? А АКО НЕ Е
   ТОЙ, КОЙ ДРУГ? Спонтанен отговор! Моля запишете точно. До 2 отговора!

   1)  ……………………………………………………… 2)  ………………………………………………………
      99   Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)( 12.    СЕГА ЩЕ ВИ ПОПИТАМ ЗА ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ
   ЛИЧНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИНА САМОКОВ, НЯКОИ ОТ КОИТО ПОТЕНЦИАЛНИ
   КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ. КАТО ЦЯЛО, КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ:  Внимание!
   Дайте на респондента ШОУКАРТА № 1 с отговорите и изчетете имената
   поотделно. Запишете по един отговор за всяка политическа личност!

   СКАЛА НА ОТГОВОРИТЕ:

   5   Много позитивно         2   По-скоро негативно
   4   По-скоро позитивно        1   Изцяло негативно
   3   Нито позитивно, нито негативно     9   Не мога да
преценя/ Не го познавам (НЕ СЕ ЧЕТЕ)
| 1)|Ангел Немов                  |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 2)|Ангел Николов                 |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 3)|Валентин Милушев               |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 4)|Васил Сайменов                |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 5)|Владимир Георгиев               |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 6)|Ирена Коцева                 |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 7)|Йордан Стоянов                |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 8)|Светлана Атанасова              |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 9)|Цветан Сичанов                |5 |4 |3 |2 |1 |9 |( 13.    СПОРЕД ВАС КОИ ОТ ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ  ПРИТЕЖАВАТ
   НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА ЗА ОБЩИНСКИ КМЕТ?  Покажете на респондента
   ШОУКАРТА № 2 и оградете ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ от него имена по-долу в
   скалата!|  |1 |Ангел Немов    | 5 |Владимир Георгиев | 9 |Цветан Сичанов      |
|  |2 |Ангел Николов   | 6 |Ирена Коцева    |  |             |
|  |3 |Валентин Милушев  | 7 |Йордан Стоянов   |10 |Нито един (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  |
|  |4 |Васил Сайменов   | 8 |Светлана Атанасова |11 |Не мога да преценя (НЕ СЕ|
|  |  |          |  |          |  |ЧЕТЕ)           |

( 14.    АКО ДОПУСНЕМ, ЧЕ ТЕЗИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ,  ЗА  КОИТО
   ГОВОРИХМЕ, СЕ ЯВЯТ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА
   ОБЩИНА САМОКОВ, ТО ЗА КОГО ОТ ТЯХ Е НАЙ-ВЕРОЯТНО ДА ГЛАСУВАТЕ?
   Покажете на респондента ШОУКАРТА № 2 и оградете САМО ЕДИН ОТГОВОР!

|  |1 |Ангел Немов    | 5 |Владимир Георгиев | 9 |Цветан Сичанов      |
|  |2 |Ангел Николов   | 6 |Ирена Коцева    |97 |Няма да гласувам (НЕ СЕ |
|  |  |          |  |          |  |ЧЕТЕ)           |
|  |3 |Валентин Милушев  | 7 |Йордан Стоянов   |99 |Не мога да преценя (НЕ СЕ|
|  |  |          |  |          |  |ЧЕТЕ)           |
|  |4 |Васил Сайменов   | 8 |Светлана Атанасова |98 |Отказва да отговори (НЕ |
|  |  |          |  |          |  |СЕ ЧЕТЕ)         |

( 15.    А КОЙ ОТ ТЯХ, СПОРЕД ВАС, БИ ИМАЛ НАЙ-ГОЛЯМ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИ
   ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ В ОБЩИНА САМОКОВ?  Покажете отново ШОУКАРТА № 2  и
   оградете САМО ЕДИН ОТГОВОР!|  |1 |Ангел Немов    | 5 |Владимир Георгиев | 9 |Цветан Сичанов      |
|  |2 |Ангел Николов   | 6 |Ирена Коцева    |  |             |
|  |3 |Валентин Милушев  | 7 |Йордан Стоянов   |98 |Нито един (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  |
|  |4 |Васил Сайменов   | 8 |Светлана Атанасова |99 |Не мога да преценя (НЕ СЕ|
|  |  |          |  |          |  |ЧЕТЕ)           |


( 16.    ЗА КАНДИДАТСКАТА ЛИСТА НА КОЯ ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ БИХТЕ
   ГЛАСУВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2011 г.?
   Покажете на респондента ШОУКАРТА № 3 и оградете САМО ЕДИН ОТГОВОР!|  |1 |БСП        |4 |'Атака'      | 8 |ГЕРБ           |
|  |2 |НДСВ        | 5 |СДС        |11 |РЗС            |
|  |3 |ДПС        | 7 |ДСБ        |  |             |
|  |96 |За друга партия/ коалиция (моля, запишете)               |
|  |  |…………………………………………………………………………                       |
|  |97 |Не бих гласувал  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)                      |
|  |98 |Отказва да отговори  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)                    |
|  |99 |Не зная/ Не мога да преценя/ Не съм решил  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)         |( 17. АКО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ КМЕТ СЕ СТИГНЕ ДО ВТОРИ ТУР (БАЛОТАЖ)
   МЕЖДУ МЕЖДУ КАНДИДАТ НА БСП  И  КАНДИДАТ НА ГЕРБ, ЗА КОГО БИХТЕ
   ГЛАСУВАЛИ?


|   |1 |За кандидата на БСП      | |                   |
|   |2 |За кандидата на ГЕРБ     |4 |Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ |
|   | |               | |СЕ ЧЕТЕ)               |
|   |3 |Не бих гласувал(а) при тези  | |                   |
|   | |кандидати           | |                   |


( 18.    С КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СТЕ СЪГЛАСЕН/ А?  Един отговор!|   |1 |Би било добре за общината, ако Ангел Николов продължи да бъде кмет    |
|   |2 |Добре би било новият кмет на общината да проължи да работи като Ангел  |
|   | |Николов                                 |
|   |3 |Общината се нуждае и от нов кмет, и от радикална промяна в приоритетите |
|   | |си и стила на работа на кмета                      |
|   |9 |Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)              |

   ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ
( 19. КАК СЕ ОТНАСЯТ ДОХОДИТЕ НА ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО КЪМ РАЗХОДИТЕ?  Един
   отговор!


|   |1 |Доходите не само покриват нормалните ни разноски за живот: храна, ток,  |
|   | |вода, дрехи, свободно време и пр., но и известна сума ни остава     |
|   |2 |Доходите ни удовлетворително покриват нормалните ни разноски за живот  |
|   |3 |Доходите едва стигат да вържем двата края/ да покриваме разходите за   |
|   | |храна и сметките за ток, вода, отопление и други неща, абсолютно     |
|   | |необходими за живот                           |
|   |4 |Доходите едва стигат само за храната                   |
|   |5 |Доходите не стигат дори за храна                     |
|   |9 |Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)              |( 20. КАКВО ОЧАКВАТЕ ДА БЪДЕ МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ВИ ПРЕЗ
   СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА?  Отговорите НЕ СЕ четат! Един отговор!
|   |1 |Ще се подобри много      | |                   |
|   |2 |Ще се подобри малко      | |                   |
|   |3 |Ще остане същото       |9 |Не мога да преценя/ Без отговор  (НЕ|
|   | |               | |СЕ ЧЕТЕ)               |
|   |4 |Ще се влоши малко       | |                   |
|   |5 |Ще се влоши много       | |                   |
   ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ:
( D3. ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.  Моля, НЕ ЧЕТЕТЕ отговорите!


   1   Второ висше/ дисертация, специализация
   2   Висше
   3   Полувисше
   4   Средно гимназиално
   5   Средно професионално
   6   Основно
   7   По-ниско от основно
   8   Неграмотен


( D4. РАБОТИТЕ ЛИ В МОМЕНТА?


   1   Работя, на пълна заетост     ( преминете на ( D5.
   2   Работя, на частична заетост ( преминете на ( D5.
   3   Работещ студент       ( преминете на ( D5.
   4   Работещ пенсионер      ( преминете на ( D5.
   5   Учащ/ студент  ( прескочете въпроси  ( D5. и  ( D6. и
     преминете на ( D7.
   6   Домакиня  ( прескочете въпроси  ( D5. и ( D6. и преминете
     на ( D7.
   7   Безработен ( прескочете въпроси  ( D5. и ( D6. и преминете
     на ( D7.
   8   Неработещ пенсионер  ( прескочете въпроси  ( D5. и ( D6. и
     преминете на ( D7.( D5. ВИЕ СТЕ НАЕТ ВЪВ ФИРМА/ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ РАБОТИТЕ ЗА СЕБЕ СИ?


   1   Нает
   2   Работя за себе си


( D6. КАКЪВ Е ВАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАТУС?


    1  Квалифициран работник
    2  Работник/ неквалифициран ръчен труд
    3  Селскостопански работник/ фермер/ рибар
    4  Директор/ мениджър
    5  Служащ специалист с висше образование (вкл. армия и полиция)
    6  Служащ със средно и по-ниско образование
    7   Собственик на фирма без наети лица/ едноличен търговец/
     занаятчия
    8  Собственик/ съсобственик на фирма с наети до 10 лица
    9  Собственик/ съсобственик на фирма с наети над 10 лица
   10   Свободна професия/ висшист на свободна практика (адвокат,
     лекар, счетоводител)/ интелигенция
   11  Друго
( D7. ОТ КОЛКО ЧЛЕНА (ЗАЕДНО С ВАС) СЕ СЪСТОИ ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО?|   |души    |

( D8.    БИХТЕ ЛИ ПОСОЧИЛИ КАКЪВ Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО ОБЩИЯТ МЕСЕЧЕН ДОХОД НА
    ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО?
|    |лв.    |


   98  Отказ (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  99  Не знае (НЕ СЕ ЧЕТЕ)

( 7. И НАКРАЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ БЯХА СКОРО, АКО ТЕ СЕ
   ПРОВЕЖДАХА ДНЕС, ЗА КОЯ ПАРТИЯ/ КОАЛИЦИЯ БИХТЕ ГЛАСУВАЛИ?  Спонтанен
   отговор, партиите НЕ СЕ четат!  Кодирайте ЕДИН отговор по-долу в
   скалата.


|   |1 |БСП/ Коалиция за България   | 5|СДС                 |
|   |2 |НДСВ             | 7|ДСБ                 |
|   |3 |ДПС              | 8|ГЕРБ                 |
|   |4 |'Атака'            |11|РЗС                 |
|   |96|За друга партия/ коалиция (моля, запишете)               |
|   | |…………………………………………………………………………                      |
|   |97|Не бих гласувал  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  |                   |
|   |98|Отказва да отговори  (НЕ СЕ   |                   |
|   | |ЧЕТЕ)              |                   |
|   |99|Не зная/ Не мога да преценя/ Не съм решил  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)        |
      ПОПЪЛВА СЕ ОТ ИНТЕРВЮEРА!( D9. НАСЕЛЕНО МЯСТО

| 1 |гр. Самоков  | 5 |с. Доспей   | 9 |с. Мала църква|13 |с. Райово   |
| 2 |с. Бели Искър | 6 |с. Драгушиново|10 |с. Марица   |14 |с. Широки дол |
| 3 |с. Белчин   | 7 |с. Злокучене |11 |с. Продановци |  |       |
| 4 |с. Говедарци | 8 |с. Ковачевци |12 |с. Радуил   |  |       |

( D10.   КАКЪВ СМЯТАТЕ, ЧЕ Е НАЙ-ВЕРОЯТНО ЕТНИЧЕСКИЯТ ИЛИ НАЦИОНАЛНИЯТ
    ПРОИЗХОД НА ЛИЦЕТО, С КОЕТО ТОКУ-ЩО  РАЗГОВАРЯХТЕ?    Един
    отговор!

   1   Българин
   2   Турчин
   3   Ром
   4   Българомохамеданин
   5   Друго
-----------------------Gconsulting

[pic]
Код на интервюера: ...........................     Име на интервюера:
 ...............................
| Дата:             |:   |Край: |:   |  Пореден No. на интервюто |
|...............................|   |   |   |..................      |
|............   Начало:   |   |   |   |               |


           РЕГИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ - ОБЩИНА СВОГЕ

   Уважаема госпожо/ госпожице!
   Уважаеми господине!   Ще ви бъдем много благодарни, ако отделите от своето време, за да
отговорите на нашите въпроси. Изследването обхваща аспекти от обществения
живот и всекидневието и преди всичко проблемите в различните области и
общини на България.
   Молим Ви да отговорите откровено и точно. Вие сте попаднали случайно
в извадката на нашето изследване, участието Ви е доброволно и анонимността
на Вашите отговори е гарантирана. Данните от отговорите Ви ще бъдат
използвани само в статистически обобщен вид, а Вашето име, телефон и адрес
се вземат само за контрол върху работата на нашите интервюери.
   Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на телефони
+359 (2) 9694261 или 4224861.
   Благодарим предварително за Вашата отзивчивост.


                 Юни, 2011   СКРИНИРАЩИ ВЪПРОСИ

( D1.    ПОЛ (отбележете и проверете квотата)


   1   Мъж
   2   Жена( D2.    БИХТЕ ЛИ МИ КАЗАЛИ НА КОЛКО ГОДИНИ СТЕ?|    |(запишете точно, след това кодирайте в скалата |
|    |по-долу)                    |


   1   Под 18 г. ( ПРЕКРАТЕТЕ ИНТЕРВЮТО!
   2   18-30 г.  ( Проверете квотите
   3   31-40 г.  ( Проверете квотите
   4   41-50 г.  ( Проверете квотите
   5   51-60 г.  ( Проверете квотите
   6   61 г.   ( Проверете квотите   ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ( 1. СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО НАКЪДЕ ВЪРВИ БЪЛГАРИЯ, КЪМ ПО–ДОБРО ИЛИ КЪМ
   ПО–ЛОШО? Отговорите НЕ СЕ четат! Моля, посочете само един отговор!
|   |1 |Към по-добро         | |                   |
|   |2 |Към по-лошо          | |                   |
|   |3 |Без промяна          | |                   |
|   |4 |Не мога да преценя/ Без отговор |                   |
|   | |(НЕ СЕ ЧЕТЕ)           |                   |( 2. А НАКЪДЕ, СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО ВЪРВИ ОБЩИНА СВОГЕ, КЪМ ПО-ДОБРО ИЛИ
   КЪМ ПО-ЛОШО?  Отговорите НЕ СЕ четат! Моля, посочете само един
   отговор!
|   |1 |Към по-добро         | |                   |
|   |2 |Към по-лошо          | |                   |
|   |3 |Без промяна          | |                   |
|   |4 |Не мога да преценя/ Без отговор |                   |
|   | |(НЕ СЕ ЧЕТЕ)           |                   |( 3.  СЕГА ЩЕ ВИ ЗАДАМ НЯКОЛКО ВЪПРОСА, СВЪРЗАНИ С ДОВЕРИЕТО  ИЛИ
   НЕДОВЕРИЕТО, КОЕТО ИМАТЕ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТИТУЦИИ. ИМАТЕ ЛИ ДОВЕРИЕ
   В: Внимание! Прочетете имената на институциите. По един отговор за
   всяка институция!


   СКАЛА НА ОТГОВОРИТЕ:   1   Да;    2   Не;    3   Не знам/ Без отговор (НЕ СЕ
ЧЕТЕ)

| 1)|Парламента                        |1  |2  |3  |
| 2)|Президента                        |1  |2  |3  |
| 3)|Правителството                      |1  |2  |3  |
| 4)|Полицията                         |1  |2  |3  |
| 5)|Съдебната власт                      |1  |2  |3  |
| 6)|Общинския съвет                      |1  |2  |3  |
| 7)|Кмета на общината                     |1  |2  |3  |( 4. А БИХТЕ ЛИ МИ КАЗАЛИ ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ,
   КАКВО Е ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕЯ?  Внимание! Дайте на респондента
   ШОУКАРТА № 1 с отговорите и изчетете имената на партиите  поотделно.
   По един отговор на всеки ред!
   СКАЛА НА ОТГОВОРИТЕ:


   5   Много позитивно         2   По-скоро негативно
   4   По-скоро позитивно        1   Изцяло негативно
   3   Нито позитивно, нито негативно     9   Не мога да
преценя/ Не съм запознат(а) (НЕ СЕ ЧЕТЕ)


| 1) |'А|                                    |
|   |та|                                    |
|   |ка|                                    |
|   |' |                                    |
|   |2 |Има някакви позитивни промени, но като цяло за хора като мен си остана |
|   | |същото                                 |
|   |3 |Нищо не се промени                           |
|   |4 |Стана по-лошо                              |
|   |5 |Друго (моля, запишете) …………………………………………………………………………………… (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  |
|   |6 |Не мога да преценя/ Без отговор  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)             |

( 6. КАКВА ОЦЕНКА БИХТЕ ДАЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГЕРБ ЗА ПЪРВИТЕ ДВЕ
   ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ?  Помолете респондента  да използва
   скала от 2 до 6 като две е най-ниската,  а  шест – най-високата
   оценка (отлична – 6, слаба – 2). Ако респондентът се затруднява да
   отговори, оградете 9. Един отговор!   ОЦЕНКА:  2   3   4  5   6  9  Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)

   МЕСТНА ВЛАСТ


( 8. КАК БИХТЕ ОЦЕНИЛИ ДЕЙНОСТТА НА:  Изчетете поотделно и помолете
   респондента да използва скала от 2 до 6 като две е най-ниската, а
    шест – най-високата оценка (отлична – 6,  слаба – 2).  Ако
   респондентът се затруднява да отговори, оградете 9. По един отговор на
   всеки ред!


| 1) |Об|                                     |
|   |щи|                                     |
|   |нс|                                     |
|   |ки|                                     |
|   |я |                                     |
|   |съ|                                     |
|   |ве|                                     |
|   |т |                                     |
|   |на|                                     |
|   |об|                                     |
|   |щи|                                     |
|   |на|                                     |
|   |Св|                                     |
|   |ог|                                     |
|   |е |                                     |
|   |2 |Вероятно да, но не мога да кажа със сигурност              |
|   |3 |Вероятно няма да гласувам, но не мога да кажа със сигурност       |
|   |4 |Не, със сигурност няма да гласувам                    |
|   |5 |Колебая се, не съм решил/ Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)           |
|   |6 |Никога не гласувам на избори (НЕ СЕ ЧЕТЕ)                |( 11. АКО ЗАВИСЕШЕ ОТ ВАС ЛИЧНО, КОЙ ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ МЕСТНИ ПОЛИТИЦИ И
   ОБЩЕСТВЕНИЦИ БИХТЕ ЖЕЛАЛИ ДА БЪДЕ КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ? А АКО НЕ Е
   ТОЙ, КОЙ ДРУГ? Спонтанен отговор! Моля запишете точно. До 2 отговора!

   1)  ……………………………………………………… 2)  ………………………………………………………
      99   Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)
( 12.    СЕГА ЩЕ ВИ ПОПИТАМ ЗА ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ
   ЛИЧНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩИНА СВОГЕ, НЯКОИ ОТ КОИТО  ПОТЕНЦИАЛНИ
   КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ. КАТО ЦЯЛО, КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ:  Внимание!
   Дайте на респондента ШОУКАРТА № 1 с отговорите и изчетете имената
   поотделно. Запишете по един отговор за всяка политическа личност!
   СКАЛА НА ОТГОВОРИТЕ:

   5   Много позитивно         2   По-скоро негативно
   4   По-скоро позитивно        1   Изцяло негативно
   3   Нито позитивно, нито негативно     9   Не мога да
преценя/ Не го познавам (НЕ СЕ ЧЕТЕ)
| 1)|Емил Атанасов                 |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 2)|Жоро Цветков                 |5 |4 |3 |2 |1 |9 |
| 3)|Христо Йовов                 |5 |4 |3 |2 |1 |9 |( 13.    СПОРЕД ВАС КОИ ОТ ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ  ПРИТЕЖАВАТ
   НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА ЗА ОБЩИНСКИ КМЕТ?  Покажете на респондента
   ШОУКАРТА № 2 и оградете ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ от него имена по-долу в
   скалата!|   |1 |Емил Атанасов         |4 |Нито един (НЕ СЕ ЧЕТЕ)       |
|   |2 |Жоро Цветков         |5 |Не мога да преценя (НЕ СЕ ЧЕТЕ)   |
|   |3 |Христо Йовов         | |                   |

( 14.    АКО ДОПУСНЕМ, ЧЕ ТЕЗИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ,  ЗА  КОИТО
   ГОВОРИХМЕ, СЕ ЯВЯТ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА
   ОБЩИНА СВОГЕ, ТО ЗА КОГО ОТ ТЯХ Е НАЙ-ВЕРОЯТНО ДА ГЛАСУВАТЕ?
   Покажете на респондента ШОУКАРТА № 2 и оградете САМО ЕДИН ОТГОВОР!|   |1 |Емил Атанасов         |4 |Нито един (НЕ СЕ ЧЕТЕ)       |
|   |2 |Жоро Цветков         |5 |Не мога да преценя (НЕ СЕ ЧЕТЕ)   |
|   |3 |Христо Йовов         | |                   |
( 15.    А КОЙ ОТ ТЯХ, СПОРЕД ВАС, БИ ИМАЛ НАЙ-ГОЛЯМ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИ
   ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ В ОБЩИНА СВОГЕ?  Покажете отново ШОУКАРТА № 2  и
   оградете САМО ЕДИН ОТГОВОР!

|   |1 |Емил Атанасов         |98|Нито един (НЕ СЕ ЧЕТЕ)       |
|   |2 |Жоро Цветков         |99|Не мога да преценя (НЕ СЕ ЧЕТЕ)   |
|   |3 |Христо Йовов         | |                   |
( 16.    ЗА КАНДИДАТСКАТА ЛИСТА НА КОЯ ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ БИХТЕ
   ГЛАСУВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2011 г.?
   Покажете на респондента ШОУКАРТА № 3 и оградете САМО ЕДИН ОТГОВОР!

|   | 1|БСП              | 8|ГЕРБ                 |
|   | 4|'Атака'            |11|РЗС                 |
|   |12|Дясна коалиция, подкрепяна от Емил Иванов                |
|   |96|За друга партия/ коалиция (моля, запишете)               |
|   | |…………………………………………………………………………                      |
|   |97|Не бих гласувал  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  |                   |
|   |98|Отказва да отговори  (НЕ СЕ   |                   |
|   | |ЧЕТЕ)              |                   |
|   |99|Не зная/ Не мога да преценя/ Не съм решил  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)        |( 17a.   АКО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ КМЕТ СЕ СТИГНЕ ДО ВТОРИ ТУР
   (БАЛОТАЖ) МЕЖДУ ДОСЕГАШНИЯ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ЕМИЛ АТАНАСОВ И ЖОРО
   ЦВЕТКОВ, ЗА КОГО БИХТЕ ГЛАСУВАЛИ?

|   |1 |За Емил Атанасов       | |                   |
|   |2 |За Жоро Цветков        |4 |Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ |
|   | |               | |СЕ ЧЕТЕ)               |
|   |3 |Не бих гласувал(а) при тези  | |                   |
|   | |кандидати           | |                   |

( 17b.   А АКО БАЛОТАЖЪТ Е МЕЖДУ ЕМИЛ АТАНАСОВ И ХРИСТО ЙОВОВ, ЗА КОГО
   БИХТЕ ГЛАСУВАЛИ?

|   |1 |За Емил Атанасов       | |                   |
|   |2 |За Христо Йовов        |4 |Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ |
|   | |               | |СЕ ЧЕТЕ)               |
|   |3 |Не бих гласувал(а) при тези  | |                   |
|   | |кандидати           | |                   |

( 17c.   А АКО ИЗБОРЪТ Е МЕЖДУ ЖОРО ЦВЕТКОВ И  ХРИСТО ЙОВОВ, ЗА КОГО
   БИХТЕ ГЛАСУВАЛИ?

|   |1 |За Жоро Цветков        | |                   |
|   |2 |За Христо Йовов        |4 |Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ |
|   | |               | |СЕ ЧЕТЕ)               |
|   |3 |Не бих гласувал(а) при тези  | |                   |
|   | |кандидати           | |                   |

( 18.    С КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СТЕ СЪГЛАСЕН(А)?  Един отговор!|   |1 |Би било добре за общината, ако Емил Атанасов продължи да бъде кмет    |
|   |2 |Добре би било новият кмет на общината да проължи да работи като Емил   |
|   | |Атанасов                                 |
|   |3 |Общината се нуждае и от нов кмет, и от радикална промяна в приоритетите |
|   | |си и стила на работа на кмета                      |
|   |9 |Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)              |

   ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ( 18. КАК СЕ ОТНАСЯТ ДОХОДИТЕ НА ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО КЪМ РАЗХОДИТЕ?  Един
   отговор!


|   |1 |Доходите не само покриват нормалните ни разноски за живот: храна, ток,  |
|   | |вода, дрехи, свободно време и пр., но и известна сума ни остава     |
|   |2 |Доходите ни удовлетворително покриват нормалните ни разноски за живот  |
|   |3 |Доходите едва стигат да вържем двата края/ да покриваме разходите за   |
|   | |храна и сметките за ток, вода, отопление и други неща, абсолютно     |
|   | |необходими за живот                           |
|   |4 |Доходите едва стигат само за храната                   |
|   |5 |Доходите не стигат дори за храна                     |
|   |9 |Не мога да преценя/ Без отговор (НЕ СЕ ЧЕТЕ)              |( 19. КАКВО ОЧАКВАТЕ ДА БЪДЕ МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ВИ ПРЕЗ
   СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА?  Отговорите НЕ СЕ четат! Един отговор!
|   |1 |Ще се подобри много      | |                   |
|   |2 |Ще се подобри малко      | |                   |
|   |3 |Ще остане същото       |9 |Не мога да преценя/ Без отговор  (НЕ|
|   | |               | |СЕ ЧЕТЕ)               |
|   |4 |Ще се влоши малко       | |                   |
|   |5 |Ще се влоши много       | |                   |
   ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ:
( D3. ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.  Моля, НЕ ЧЕТЕТЕ отговорите!


   1   Второ висше/ дисертация, специализация
   2   Висше
   3   Полувисше
   4   Средно гимназиално
   5   Средно професионално
   6   Основно
   7   По-ниско от основно
   8   Неграмотен


( D4. РАБОТИТЕ ЛИ В МОМЕНТА?


   1   Работя, на пълна заетост     ( преминете на ( D5.
   2   Работя, на частична заетост ( преминете на ( D5.
   3   Работещ студент       ( преминете на ( D5.
   4   Работещ пенсионер      ( преминете на ( D5.
   5   Учащ/ студент  ( прескочете въпроси  ( D5. и  ( D6. и
     преминете на ( D7.
   6   Домакиня  ( прескочете въпроси  ( D5. и ( D6. и преминете
     на ( D7.
   7   Безработен ( прескочете въпроси  ( D5. и ( D6. и преминете
     на ( D7.
   8   Неработещ пенсионер  ( прескочете въпроси  ( D5. и ( D6. и
     преминете на ( D7.( D5. ВИЕ СТЕ НАЕТ ВЪВ ФИРМА/ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ РАБОТИТЕ ЗА СЕБЕ СИ?


   1   Нает
   2   Работя за себе си


( D6. КАКЪВ Е ВАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАТУС?


    1  Квалифициран работник
    2  Работник/ неквалифициран ръчен труд
    3  Селскостопански работник/ фермер/ рибар
    4  Директор/ мениджър
    5  Служащ специалист с висше образование (вкл. армия и полиция)
    6  Служащ със средно и по-ниско образование
    7   Собственик на фирма без наети лица/ едноличен търговец/
     занаятчия
    8  Собственик/ съсобственик на фирма с наети до 10 лица
    9  Собственик/ съсобственик на фирма с наети над 10 лица
   10   Свободна професия/ висшист на свободна практика (адвокат,
     лекар, счетоводител)/ интелигенция
   11  Друго
( D7. ОТ КОЛКО ЧЛЕНА (ЗАЕДНО С ВАС) СЕ СЪСТОИ ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО?|   |души    |

( D8.    БИХТЕ ЛИ ПОСОЧИЛИ КАКЪВ Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО ОБЩИЯТ МЕСЕЧЕН ДОХОД НА
    ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО?
|    |лв.    |


   98  Отказ (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  99  Не знае (НЕ СЕ ЧЕТЕ)

( 7. И НАКРАЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ БЯХА СКОРО, АКО ТЕ СЕ
   ПРОВЕЖДАХА ДНЕС, ЗА КОЯ ПАРТИЯ/ КОАЛИЦИЯ БИХТЕ ГЛАСУВАЛИ?  Спонтанен
   отговор, партиите НЕ СЕ четат!  Кодирайте ЕДИН отговор по-долу в
   скалата.


|   |1 |БСП/ Коалиция за България   | 5|СДС                 |
|   |2 |НДСВ             | 7|ДСБ                 |
|   |3 |ДПС              | 8|ГЕРБ                 |
|   |4 |'Атака'            |11|РЗС                 |
|   |96|За друга партия/ коалиция (моля, запишете)               |
|   | |…………………………………………………………………………                      |
|   |97|Не бих гласувал  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)  |                   |
|   |98|Отказва да отговори  (НЕ СЕ   |                   |
|   | |ЧЕТЕ)              |                   |
|   |99|Не зная/ Не мога да преценя/ Не съм решил  (НЕ СЕ ЧЕТЕ)        |
      ПОПЪЛВА СЕ ОТ ИНТЕРВЮEРА!( D9. НАСЕЛЕНО МЯСТО

| 1 |гр. Своге   | 5 |с. Желен   | 9 |с. Луково   |13 |с. Томпсън  |
| 2 |с. Бов    | 6 |с. Зимевица  |10 |с. Миланово  |14 |с. Церово   |
| 3 |с. Брезе   | 7 |с. Искрец   |11 |с. Реброво  |  |       |
| 4 |с. Владо   | 8 |с. Лакатник  |12 |с. Свидня   |  |       |
|  |Тричков    |  |       |  |       |  |       |

( D10.   КАКЪВ СМЯТАТЕ, ЧЕ Е НАЙ-ВЕРОЯТНО ЕТНИЧЕСКИЯТ ИЛИ НАЦИОНАЛНИЯТ
    ПРОИЗХОД НА ЛИЦЕТО, С КОЕТО ТОКУ-ЩО  РАЗГОВАРЯХТЕ?    Един
    отговор!

   1   Българин
   2   Турчин
   3   Ром
   4   Българомохамеданин
   5   Друго
-----------------------Gconsulting

[pic]


From : Iren Tzenkova < i.tzenkova_at_gmail.com >

Date : Tue, 31 May 2011 17:24:41 +0300

Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol