Мейлове на БСП
BSP emails
Данни от / Data from balkanleaks.eu


Начало/First

vtoro_za_b_Ivan

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >

Date : Fri, 20 Jul 2012 12:52:24 +0300

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >
 Date : Fri, 20 Jul 2012 12:52:24 +0300 X-Mozilla-Status : 0000
 Received : from mail-vc0-f171.google.com (mail-vc0-f171.google.com [209.85.220.171]) by pmx.abv.bg (Postfix) with ESMTP id 9B02B3D4016 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Fri, 20 Jul 2012 12:52:25 +0300 (EEST)
 Received : by vcdd16 with SMTP id d16so4860982vcd.16 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Fri, 20 Jul 2012 02:52:25 -0700 (PDT)
 Received : by 10.220.241.201 with SMTP id lf9mr3853708vcb.16.1342777944879; Fri, 20 Jul 2012 02:52:24 -0700 (PDT)
 Received : by 10.58.234.34 with HTTP; Fri, 20 Jul 2012 02:52:24 -0700 (PDT)
 Message-ID : <CAHeB8Cth5FmK+onR1x30iS8GvZjkU9OuVHf2J=6dz0y5Jf7WdQ_at_mail.gmail.com>
 To : Kiril Nikolaev <dobrev_k_at_abv.bg>
 
 
 
 
Другата седмица ще изпратя и проекта за лидерската академия. Очаквам
 
отговор да доработвам ли програмата по вариант, предложен тук.
 
-- 
Ивелин Николов
Ivelin Nikolov

 
 
 application/msword attachment: real_proekt.doc 
 
 Received on Tue 26 Nov 2013 - 08:43:46 CET
Проект!

               Примерни дейности
 За реализацията на проекта „Информирани, инициативни, иновативни: младежко
            лидерство за приобщаващ растеж”

А. Във времето:
  1. 3 – 5 септември – провеждане на Работна среща в състав: координатор
   (ръководител), двама организатори, финансов специалист (счетоводител).
   На срещата се уточняват следните въпроси:
   • Как се организира набирането на участници, кога и как се обявява;
   • Краен срок за окончателен списък с участниците и изпращане на
    програми до тях;
   • Работната връзка с партньорите от Сърбия – кога представят списък с
    участниците, кога и с какво пътуват, кога пристигат, какви
    очаквания имат;
   • Определяне отговорник-организатор за постоянно придружаване на
    сърбите;
   • Определяне на отговорник за работата с българските участници. Той
    отговаря и за постоянната връзка с базата (хотела) и всякаква
    уточнения с тях;
   • Определяне на отговорник по съдържателната програма. Той отговаря и
    за набиране на презентатори, модератори и фасилитатори и за всички
    уточнения с тях;
   • Първо обсъждане на дейностите по съдържателната програма по дни;
   • Начини на разплащане и събиране на необходимите финансови отчетни
    документи;
   • Насрочване на следваща Работна среща на екипа.
  2. до 17 септември – обявяване на акция за набиране на участници (в
   същото време – работа по конкретни участници от екипа).
  3. 3 – 5 октомври – втора Работна среща на екипа по следните въпроси:
     • Резултати от изпълнението на задачите от първата среща;
     • Ход на набирането на участниците, презентаторите, модераторите и
      пр.;
     • Информация за сръбските партньори;
     • Осигуряване на транспорт за семинара, на необходими материали,
      техника, екскурзоводи, планински водачи и др.;
     • Информация от базата – нощувки, храна, кафе-паузи, зали;
     • Окончателно приемане на съдържателната програма по дни и часове;
     • Необходими първи разплащания;
     • Уточняване на задачи, срокове, отговорници и насрочване на
      следваща Работна среща.
  4. 17 октомври – Стартова Работна среща за:
   • Отчет за извършеното на отговорниците;
   • Необходимо ли е нещо да се свърши в последния момент;
   • Разпределение на ангажиментите по места, часове и хора за следващия
    ден;
   • Наличен финансов ресурс;
   • Уточняване, че от следващия ден всяка вечер (час?) се прави по 20
    мин. екипна среща за координация.
  5. 18 – 28 октомври – реализация на дейностите (разработено по-долу).
  6. 30 или 31 октомври – Работна среща за:
   • Какво свършихме, какво можеше по-добре;
   • Как, кой, какво, кога – извършва за подготовка на отчета по
    проекта;
   • Уточняване на подробности по счетоводния отчет;
   • Благодарност към екипа;
   • Насрочване на среща за приемане на отчета.
  7. 26 – 30 ноември – Работна среща за приемане на отчета.
  8. Важно: През целия период екипът поддържа всекидневна телефонна и
   електронна връзка, а не разчита само на срещите.

Б. Реализация на дейностите:

18 октомври:
  1. Посрещане на партньорите от Сърбия и отпътуване за Белчин. (час?,
   отговорник?)
  2. Събиране на българските участници и отпътуване за Белчин. (час?,
   отговорник?)
  3. Настаняване на участниците. (до 18 ч., отговорник?)
  4. Първа среща в залата за: Представяне на програмата, „сваляне” на
   очакванията на участниците. (18.30 – 19.30 ч., водещ?)
  5. Вечеря. (20.00 ч.)

19 октомври:
  1. Закуска (8.30 – 9.30)
  2. Работа в зала:
  3. Запознаване (9.30 – 10.30, модератор?)
  4. Правила за работа (10.30 – 10.45)
  5. Кафе-пауза (10.45 – 11.15)
  6. Презентация на България (11.15 – 12.00, Кой?, как?)
  7. Обяд (12.00 – 13.30)
  8. Презентация на Сърбия (13.30 – 14.15)
  9. Почивка (14.15 – 14.30)
 10. Дискусия (14.30 – 16.00, Модератор?)
 11. Кафе-пауза (16.00 – 16.30)
 12. Презентация на програмата „Младежта в действие” (16.30 – 17.00,
   Модев?)
 13. Дискусия (17.00 – 18.00, модератор?)
 14. Първа национална вечер (19.00, организатор?, фасилитатор?)

20 октомври:

(готов съм, ако предложите, така да разработя програмата по дни и часове до
28 октомври, включително и с предложение на конкретни имена за
презентатори, модератори и организатори).

В. По набирането на участниците:

  1. Естествено – пускаме обява в сайта на сдружението.
  2. Провеждаме разговор с няколко човека, които биха могли да осигурят
   участници, като включваме и тях (ако са съгласни). Вариант:
     • Георги Кардашев – (до 25 г., студент по право),
     • Николай Джаров – (до 30 г., автомонтьор, от Дом за сираци),
     • Рада Келевска – (до 25 г., студент по право),
     • Стефан Георгиев – (до 30 г., социолог, политолог, модератор),
     • Тереза Станчева – (до 25 г., студент по право).
Всеки от тях, ако осигури още двама – бройката е готова. Трябва да потърсим
Милена Христова, за да осигури ромския участник. (Можем да предложим и на
нея, ако не ни притеснява, че е на 32 г. и го договорим със спонсора).

Г. По бюджета:

Необходимо е прецизиране за:
  1. Хората трябва и да ядат – обикновено се предвиждат 10 евро за храна на
   ден и 2 евро за кафе-паузи. Тогава ще стигнат ли 20 евро на човек за
   нощувка?
  2. Необходими са работни материали за залата (обикновено се калкулира 1
   евро на ден). В залата са 6 дни (30 х 6 = на 180 евро – откъде можем
   да ги прехвърлим?).
  3. Ще ни предостави ли хотелът безплатно ползване на техника –
   мултимедия, звук и пр.?
  4. Част от презентаторите и модераторите може да поискат възнаграждение?
  5. Ще плащаме ли за: екскурзовод, организатор в Самоков, планински водач
   и медицинско лице в Рила, преводач?


Юли 2012 г.

              В очакване на отговор:

                                    И.Н.

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >

Date : Fri, 20 Jul 2012 12:52:24 +0300

Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol