Мейлове на БСП
BSP emails
Данни от / Data from balkanleaks.eu


Начало/First

Re: Академия_проект

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >

Date : Thu, 27 Sep 2012 15:25:19 +0300

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >
 Date : Thu, 27 Sep 2012 15:25:19 +0300 X-Mozilla-Status : 0000
 Received : from mail-vc0-f178.google.com (mail-vc0-f178.google.com [209.85.220.178]) by pmx.abv.bg (Postfix) with ESMTP id C560DA000BE; Thu, 27 Sep 2012 15:25:19 +0300 (EEST)
 Received : by vcbgb30 with SMTP id gb30so2333103vcb.37 for <multiple recipients>; Thu, 27 Sep 2012 05:25:19 -0700 (PDT)
 Received : by 10.220.222.212 with SMTP id ih20mr2075982vcb.59.1348748719297; Thu, 27 Sep 2012 05:25:19 -0700 (PDT)
 Received : by 10.58.75.138 with HTTP; Thu, 27 Sep 2012 05:25:19 -0700 (PDT)
 Message-ID : <CAHeB8CtsBGdu2YoNmrJGaFJ2zi8eFU9hKzJ0OpoYzr7FAMeurg_at_mail.gmail.com>
 To : Antonina Habova <antoninahabova_at_yahoo.com>
 Cc : Kiril Nikolaev <dobrev_k_at_abv.bg>, kabinet_at_abv.bg
 
 
 
 
Днес и утре ще се занимавам с участниците с въпросителни. Киро да търси
 
Лазарина, Кметът на Самоков, Маргарита Петкова, Драго Стойнев, Криси
 
Табакова и Симеон Славчев. Мъра да говори със Силвия Стойчева. Аз поемам
 
Галя Асенова, Мишо Балабанов, Масларова, Инна Леонтиева, Рада, Георги
 
Кардашев... Утре се чуваме.
 
А... - за Тони остават Г.П., Васко Проданов, Теофан, Андрей Б., Калфин,
 
Севда и Боряна.
 
И.
 На 24 септември 2012, 00:22, Ивелин Николов <ivonikolov7_at_gmail.com> написа:
 >
 >
 > На 14 септември 2012, 18:23, Antonina Habova <antoninahabova_at_yahoo.com>написа:
 >
 > Здравейте!
 >>
 >> Изпращам Ви това, което успях да направя като по-детайлно разписание на
 >> дейностите, както говорихме с г-жа Първанова и Вас.
 >>
 >> Поздрави,
 >> Антонина
 >>
 >>
 >>
 >
 >
 >
 > --
 > Ивелин Николов
 >
 > Ivelin Nikolov
 >
 
-- 
Ивелин Николов
Ivelin Nikolov


 
 
 application/msword attachment: listofparticip1.doc 
 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attachment: Youth_ExchangeProgramme2.docx 
 
 Received on Tue 26 Nov 2013 - 08:49:45 CET
Вариант за участници:


|Жени             |Мъже           |Забележка   |
|Димана            |Син на Цвети       |       |
|От Дом            |Син на Цвети       |       |
|От Тони           |От Дом          |       |
|Инна Леонтиева?       |Георги Кардашев?     |       |
|Лазарина?          |Предложен от Кардашев?  |       |
|Кристина Табакова?/Рада Кел.?|             |       |
|От 25 до 29:                      |       |
|Докторантка         |Данаил          |       |
|               |Симеон Славчев?      |       |

         ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
                    
  „ИНФОРМИРАНИ, ИНИЦИАТИВНИ, ИНОВАТИВНИ:
 младежко лидерство за приобщаващ растеж"
             Младежки обмен
           7 - 18 октомври 2012 г. 
7 октомври/неделя
до 15.00 	Събиране на българските участници и отпътуване за Белчин
Паркинг до НС „Васил Левски", отговорник - Антонина Хабова
До 18.30 	Посрещане на партньорите от Сърбия и отпътуване за Белчин
Централна гара - Хотел „Белчин гардън", отговорник - Марияна Добрева
До 19.30 	Регистрация и настаняване на участниците в хотела
отговорник регистрация и материали - Антонина Хабова; отговорник настаняване - Марияна Добрева
 + Вечеря

8 октомври/понеделник 
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Откриване, Представяне на Академията за лидерство, Представяне на проекта, Запознаване, Очаквания, Правила за работа
Модератор - Антонина Хабова, Откриване и представяне - Зорка Първанова, Андрей Бунджулов
10.30 -11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Работа в две групи: „Как да представим България за половин час? Как да представим Сърбия за половин час?"
Модератор - Антонина Хабова
12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.30 	Презентации на двете групи по половин час и дискусия с коментар
модератор - Антонина Хабова, коментар - Зорка Първанова
15.30 - 16.00 	Кафе пауза

16.00 - 17.00 	Представяне на програмата „Младежта в действие" и възможностите за съвместни проекти
Модератор - Антонина Хабова, Представяне - Иван Модев или друг от МОМН
17.00 - 17.30 	Свободно време

17.30 - 19.30 	Самостоятелна работа в същите групи - подготовка за националните вечери следващите дни
Подпомага: Марияна Добрева
19.45 - 		Вечеря

9 октомври/вторник
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 11.00 	Как една група става екип?
Модератор - Ивелин Николов
 11.00 -11.30 	Кафе пауза

11.30 - 12.30 	Проблеми на приобщаващия растеж за България? Дискусия
Модератор - Драгомир Стойнев, Презентация - Емилия Масларова
12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.00 	Проблеми на приобщаващия растеж за Сърбия? Дискусия
Модератор - Драгомир Стойнев, Презентация - ръководител на сръбската група
15.00 - 15.30 	Кафе пауза

15.30 - 16.30 	Работа в групи и презентации по 10 мин.: „Кое е общото и кое различното?"
Коментар - Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и ръководител на сръбската група

16.45 - 18.30 	Какво има в Белчин (пешеходна обиколка)
Водач - Марияна Добрева

19.00 - 		Първа национална вечер (България)
Подпомага: Марияна Добрева

10 октомври/сряда
8.30 - 9.30 	Закуска

9.45 		Отпътуване за Самоков
отговорници - Галина Асенова, Силвия Стойчева
10.15 - 12.30 	Срещи в Самоков (Евентуална програма - кмет на Община, общински съветници, младежка организация)
отговорници - Галина Асенова, Силвия Стойчева, Кирил Добрев
12.30 - 13.30 	Свободно време в Самоков

14.00 		Връщане в Белчин
14.00 - 15.30 	Обяд

15.30 - 16.30 	Дискусия по проведените в Самоков срещи, впечатления, предложения, идеи за политики
Модератор - Галина Асенова
16.30 - 17.00 	Кафе пауза

17.00 - 18.00 	„На раздумка преди вечеря"
Гост - Кметът на Община Самоков
19.00 	Вечеря

11 октомври/четвъртък 
8.30 - 9.30 	Закуска

10.00 		Отпътуване за София
Отговорник - Марияна Добрева

11.00 - 13.00 	Посещение на НИМ
13.00 - 13.30 	Обедна закуска със сандвичи и сок

13.30 - 14.45 	Автобусна обиколка на забележителностите на София. 
14.45 - 16.00 	Пешеходна обиколка: „Св. Александър Невски", НС, Парка до НТ „Иван Вазов", Природонаучен музей, Археологически музей, Ларгото
16.00 - 18.00 	Свободно време
18.00 		Отпътуване за Белчин
19.00 		Завръщане в „Белчин гардън" 
19.30 		Вечеря 

12 октомври/петък 
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Европейското измерение - встъпителни тези и дискусия
Модератор - Теофан Германов, Встъпителни тези - Андрей Бунджулов
10.30 - 11.00 	Кафе пауза

11.00 - 13.00 	Поставяне на задача и работа по групи (симулация):
* І група (Тема: „ТЕМА ОТ АНДРЕЙ???". Модератор - Андрей Бунджулов)
* ІІ Група (Тема: „ТЕМА ОТ АНДРЕЙ???". Модератор - Теофан Германов)
13.00 - 14.30 	Обяд

14.30 - 16.00 	Представяне на изводите/резултатите от двете работни групи и обратна връзка
Модератор - Теофан Германов, Обратна връзка - Ивайло Калфин, Член на ЕП и Андрей Бунджулов
16.00 - 16.30 	Кафе пауза

16.30 - 18.00 	Дискусия: „Кои са проблемите на младите хора"
Модератори - Андрей Бунджулов и Теофан Германов

19.00 		Втора национална вечер (Сърбия)
Подпомага: Марияна Добрева

13 октомври/събота 
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Презентация: „Младите и социалното неравенство"
Модератор - Теофан Германов, Презентация - Васил Проданов
10.30 - 11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Работа в две групи:
 + Какво могат да свършат младите, кои са успешните младежки инициативи
Модератор - Боряна Бужашка
 + Какво могат да свършат младите, кои са успешните младежки инициативи
Модератор - Севда Димитрова
12.30 - 14.00 	Обяд 

14.00 - 18.00 	Спортен полуден
Отговорник - Кирил Добрев
19.00 		Вечеря

14 октомври/неделя 
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 11.00 	Ролева игра (разделяне в нови смесени групи): „Началник, ръководител, лидер"
Модератор - Ивелин Николов
11.00 -11.30 	Кафе пауза

11.30 - 12.30 	Филм за лидерството
Отговорник - Антонита Хабова
12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.00 	Дискусия: „Кой е лидерът"
Модератор - Боряна Бужашка
15.00 - 15.30 	Кафе пауза

15.30 - 17.30 	Игра "Познавам ли страната си? А съседите? А лидерите в съседната държава?" 
Водещ - Севда Димитрова; техника - Марияна Добрева

17.50 - 19.00 	„На раздумка преди вечеря"
Гост - Президентът Георги Първанов
19.15 		Вечеря 

15 октомври/понеделник
8.30 - 9.30 	Закуска

10.00 - 		Отпътуване към Седемте рилски езера
Отговорник - Марияна Добрева 
13.00 - 13.30 	Обедна закуска в планината
17.30 		Завръщане в „Белчин гардън"
19.00 		Вечеря

16 октомври/вторник
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Представяне на работата за младежки инициативи от събота и коментар
Модератор - Симеон Славчев, Коментари - Кирил Добрев и Михаил Балабанов
10.30 - 11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Дискусия: „Възможно ли е младежи да решават проблеми на младежи"
Модератор - Кирил Добрев
12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.30 	Презентация за възможностите на социалните мрежи
Презентация и модератор - Симеон Славчев
15.30 - 16.00 	Кафе пауза

16.00 - 17.30 	Самостоятелна работа в групи: „Какво да направим в социалните мрежи"

17.50 - 18.50 	„На раздумка преди вечеря"
Гост - Маргарита Петкова
19.00 		Вечеря

17 октомври/сряда 
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Представяне на работата в групите и коментар
Модератори и коментар - Симеон Славчев и Михаил Балабанов
10.30 - 11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Работа в групи - Какво да създадем заедно - във Фейсбук или другаде?
Модератори: Михаил Балабанов и Симеон Славчев
12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.45 	Изграждане на продукти в социалните мрежи
15.45 - 16.15 	Кафе пауза

16.15 - 17.00 	Представяне на резултатите и коментар
Модератори: Антонина Хабова, Марияна Добрева; Коментар: Михаил Балабанов, Симеон Славчев
17.00 - 17.20 	Свободно време

17.20 - 18.30 	Обобщаване на резултатите, анкета за обратна връзка
Модератор - Антонина Хабова, Обобщаване - Зорка Първанова
19.00 		Заключителна вечеря

18 октомври /четвъртък
8.30 - 9.30 	Закуска

Ок. 10.30 	Отпътуване на участниците 

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >

Date : Thu, 27 Sep 2012 15:25:19 +0300

Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol