Мейлове на БСП
BSP emails
Данни от / Data from balkanleaks.eu


Начало/First

Re: Академия_проект

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >

Date : Mon, 24 Sep 2012 00:22:09 +0300

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >
 Date : Mon, 24 Sep 2012 00:22:09 +0300 X-Mozilla-Status : 0000
 Received : from mail-vc0-f174.google.com (mail-vc0-f174.google.com [209.85.220.174]) by pmx.abv.bg (Postfix) with ESMTP id B03C3A00051 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Mon, 24 Sep 2012 00:22:09 +0300 (EEST)
 Received : by vcbfo13 with SMTP id fo13so6610880vcb.33 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Sun, 23 Sep 2012 14:22:09 -0700 (PDT)
 Received : by 10.58.23.100 with SMTP id l4mr6476325vef.46.1348435329607; Sun, 23 Sep 2012 14:22:09 -0700 (PDT)
 Received : by 10.58.75.138 with HTTP; Sun, 23 Sep 2012 14:22:09 -0700 (PDT)
 Message-ID : <CAHeB8CsSRSFvhcqzZKStQzdaPFAMZ7MGcSBkQbnJzsXHbSb8JQ_at_mail.gmail.com>
 To : Antonina Habova <antoninahabova_at_yahoo.com>
 Cc : Kiril Nikolaev <dobrev_k_at_abv.bg>
 
 
 
 
На 14 септември 2012, 18:23, Antonina Habova <antoninahabova_at_yahoo.com>написа:
 > Здравейте!
 >
 > Изпращам Ви това, което успях да направя като по-детайлно разписание на
 > дейностите, както говорихме с г-жа Първанова и Вас.
 >
 > Поздрави,
 > Антонина
 >
 >
 >
 
-- 
Ивелин Николов
Ivelin Nikolov

 
 
 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attachment: Youth_ExchangeProgramme.docx 
 
 Received on Tue 26 Nov 2013 - 08:49:24 CET         ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
                    
  „ИНФОРМИРАНИ, ИНИЦИАТИВНИ, ИНОВАТИВНИ:
 младежко лидерство за приобщаващ растеж"
             Младежки обмен
           7 - 18 октомври 2012 г. 
                    
7 октомври/неделя
до 15.00 	Събиране на българските участници и отпътуване за Белчин
Паркинг до НС „Васил Левски", отговорник - Антонина Хабова

До 16.30 	Посрещане на партньорите от Сърбия в Белчин
Хотел „Белчин гардън", отговорник - Марияна Добрева

До 18.00 	Регистрация и настаняване на участниците в хотела
отговорник регистрация и материали - Антонина Хабова; отговорник настаняване - Марияна Добрева

18.30 - 19.30 	Откриване, Представяне на Академията за лидерство, Запознаване
Модератор - Боряна Бужашка, Откриване и представяне - Зорка Първанова

 + Вечеря

8 октомври/понеделник 
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Представяне на проекта, Очаквания, Правила за работа
Модератор - Боряна Бужашка, Представяне - Андрей Бунджулов, Антонина Хабова

10.30 -11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Разделяне в две смесени групи. Работа в групи: „Как да представим България за половин час? Как да представим Сърбия за половин час?"
Модератор - Боряна Бужашка

12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.30 	Презентации на двете групи по половин час и дискусия с коментар
модератор - Боряна Бужашка, коментар - Севда Димитрова

15.30 - 16.00 	Кафе пауза

16.00 - 17.00 	Представяне на програмата „Младежта в действие" и възможностите за съвместни проекти
Модератор - Боряна Бужашка, Представяне - Иван Модев или друг от МОМН

17.00 - 17.30 	Свободно време

17.30 - 19.30 	Самостоятелна работа в същите групи - подготовка за националните вечери следващите дни
Подпомагат: Севда Димитрова, Марияна Добрева

19.45 - 	Вечеря

9 октомври/вторник
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 11.00 	Как една група става екип?
Модератор - Ивелин Николов
 
11.00 -11.30 	Кафе пауза

11.30 - 12.30 	Кой е приобщаващият въпрос за България? Дискусия
Модератор - Ивелин Николов, Презентация - Андрей Бунджулов

12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.00 	Кой е приобщаващият въпрос за Сърбия? Дискусия
Модератор - Ивелин Николов, Презентация - ръководител на сръбската група

15.00 - 15.30 	Кафе пауза

15.30 - 16.30 	Работа в групи и презентации по 10 мин.: „Кое е общото и кое различното?"
Модератор - Ивелин Николов, Коментар - презентаторите

16.45 - 18.30 	Какво има в Белчин (пешеходна обиколка)
Водач - Марияна Добрева

19.00 - 	Първа национална вечер (България)
Подпомагат: Севда Димитрова, Марияна Добрева

10 октомври/сряда
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Европейското измерение - встъпителни тези и дискусия
Модератор - Антонина Хабова, Встъпителни тези - Член на ЕП (Ивайло Калфин, или Евгени Кирилов)

10.30 - 11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Поставяне на задача и работа по групи (симулация):
* І група (Тема: „Как ЕП обсъжда разширяването на ЕС". Модератор - Член на ЕП)
* ІІ Група (Тема: „Как Европейският съвет обсъжда разширяването на ЕС". Модератор - Антонина Хабова)

12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.30 	Представяне на изводите/резултатите от двете работни групи и обратна връзка
Модератор - Антонина Хабова, Обратна връзка - Член на ЕП

15.30 - 16.00 	Кафе пауза

16.00 - 17.30 	Дискусия: „Кои са проблемите на младите хора"
Модератор - Галина Асенова

19.00 	Втора национална вечер (Сърбия)
Подпомагат: Севда Димитрова, Марияна Добрева

11 октомври/четвъртък 
8.30 - 9.30 	Закуска
9.45 	Отпътуване за Самоков
отговорници - Галина Асенова, Силвия Стойчева
10.15 - 12.30 	Срещи в Самоков (Евентуална програма - кмет на Община, общински съветници, младежка организация)
отговорници - Галина Асенова, Силвия Стойчева, Кирил Добрев

12.30 - 13.30 	Свободно време в Самоков

14.00 	Връщане в Белчин

14.00 - 15.30 	Обяд

15.30 - 16.30 	Дискусия по проведените в Самоков срещи, впечатления, предложения, идеи за политики
Модератор - Галина Асенова

16.30 - 17.00 	Кафе пауза

17.00 - 18.00 	Разговор на чаша бира
Гост - Тодор Велев

19.00 	Вечеря

12 октомври/петък 
8.30 - 9.30 	Закуска

10.00 	Отпътуване за София
Отговорник - Тодор Велев

11.00 - 13.00 	Пешеходна обиколка: „Св. Александър Невски", НС, Природонаучен музей, Археологически музей, Ларгото, Пътуване с метрото до НДК, Музей „Земята и хората"

13.00 - 13.30 	Обедна закуска със сандвичи и сок в градинката до НДК.

13.30 - 16.30 	Свободно време

16.30 - 18.00 	Посещение на НИМ

18.00 	Отпътуване за Белчин

19.00 	Завръщане в „Белчин гардън" 

19.30 	Вечеря 

13 октомври/събота 
8.30 - 9.30 	Закуска

10.00 - 	Отпътуване към Седемте рилски езера
Отговорник - Марияна Добрева, мед. специалист - ? 

13.00 - 13.30 	Обедна закуска в планината ?

17.30 	Завръщане в „Белчин гардън"

19.00 	Вечеря

14 октомври/неделя 
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 11.00 	Ролева игра (разделяне в нови смесени групи): „Началник, ръководител, лидер"
Модератор - Ивелин Николов

11.00 -11.30 	Кафе пауза

11.30 - 12.30 	Филм за лидерството
Отговорник - Антонита Хабова

12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.00 	Дискусия: „Кой е лидерът"
Модератор - Ивелин Николов

15.00 - 15.30 	Кафе пауза

15.30 - 17.30 	Игра "Познавам ли страната си? А съседите? А лидерите в съседната държава?" 
Водещ - Севда Димитрова; техника - Марияна Добрева
17.50 - 19.00 	Разговор на чаша бира
Гост - Президентът Георги Първанов

19.15 	Вечеря 


15 октомври/понеделник
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Презентация: „Младите и социалното неравенство"
Модератор - Теофан Германов, Презентация - Драгомир Стойнев

10.30 - 11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Работа в две групи:
 + Какво могат да свършат младите, кои са успешните младежки инициативи
Модератор - Драгомир Стойнев
 + Какво могат да свършат младите, кои са успешните младежки инициативи
Модератор - Теофан Германов

12.30 - 14.00 	Обяд 

14.00 - 18.00 	Спортен полуден
Отговорник - Кирил Добрев

19.00 	Вечеря

16 октомври/вторник
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Представяне на работата за младежки инициативи и коментар
Модератор - Кирил Добрев, Коментар - Драгомир Стойнев

10.30 - 11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Дискусия: „Възможно ли е младежи да решават проблеми на младежи"
Модератор - Кирил Добрев

12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.30 	Презентация за възможностите на социалните мрежи
Презентация и модератор - Симеон Славчев

15.30 - 16.00 	Кафе пауза

16.00 - 17.30 	Самостоятелна работа в групи: „Какво да направим в социалните мрежи"

17.50 - 18.50 	Разговор на чаша бира
Гост - Маргарита Петкова

19.00 	Вечеря

17 октомври/сряда 
8.30 - 9.30 	Закуска

9.30 - 10.30 	Представяне на работата в групите и коментар
Модератор - Симеон Славчев

10.30 - 11.00 	Кафе пауза

11.00 - 12.30 	Опитът ми в работата за младите
Презентация и дискусия - Михаил Балабанов

12.30 - 14.00 	Обяд

14.00 - 15.30 	Работа в групи - Какво да създадем заедно - във Фейсбук или другаде?
Модератори: Михаил Балабанов и Симеон Славчев

15.30 - 16.00 	Кафе пауза

16.00 - 17.00 	Представяне на резултатите и коментар
Модератори: Боряна Бужашка, Севда Димитрова, Антонина Хабова, Марияна Добрева; Коментар: Михаил Балабанов

17.00 - 17.20 	Свободно време

17.20 - 18.30 	Обобщаване на резултатите, анкета за обратна връзка
Модератор - Антонина Хабова, Обобщаване - Зорка Първанова

19.00 	Заключителна вечеря

18 октомври 
8.30 - 9.30 	Закуска

Ок. 10.30 	Отпътуване на участниците 

From : Ивелин Николов < ivonikolov7_at_gmail.com >

Date : Mon, 24 Sep 2012 00:22:09 +0300

Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol